DSW AFM jest niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw świadczącą usługi: doradcze, szkoleniowe i finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, instytucji finansowych i sektora publicznego.

DSW AFM specjalizuje się w doradztwie przy fuzjach i przejęciach, w organizowaniu finansowania kapitałowego i dłużnego. Firma doradza również przedsiębiorstwom przy restrukturyzacji finansowej i  poprawie efektywności zarządczej.